Centrul de Cercetari și Încercări în Zbor – perioada 2002-2005

Centrul de Cercetari si Incercari in Zbor (C.C.I.Z.) Craiova este o unitate militara cu profil de cercetare aplicativa in domeniul incercarilor la sol si in zbor pentru aeronave militare si civile, motoare de aviatie, echipamente de bord, armamente si munitii de aviatie. Centrul face parte din structura Agentiei de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare (A.C.T.T.M.), coordonata de Departamentul pentru Armamente. C.C.I.Z., denumit in continuare Centru, este institutia care asigura competenta stiintifica de testare si evaluare a Departamentului pentru Armamente, in cadrul programelor de achizitii pentru inzestrarea aviatiei militare. Conform ordinului nr. 6 / 2001 al sefului SMFA, Centrul este singura structura desemnata pentru conducerea, organizarea si desfasurarea activitatilor de experimentare, dezvoltare, testare si evaluare pentru rachete, munitii de aviatie, armament si alte produse speciale destinate Fortelor Aeriene.
In perioada 2002-2005, organigrama unitatii cuprindea, in principal : comanda centrului, asigurata de seful centrului si loctiitorul stiintific; compartimentul piloti testare, cu cinci piloti de incercare; laboratorul de pregatire a aeronavelor si cercetari stiintifice; laboratorul de cercetari stiintifice si pregatire misiuni, care asigura, pe langa activitati de cercetare stiintifica planificate, instrumentarea pentru achizitia datelor, prelucrarea, analiza, interpretarea, evaluarea datelor si intocmirea rapoartelor de testare-evaluare; sectia de asigurare a zborului, care cuprindea compartimente de asigurare de navigatie aeriana, meteorologica, transmisiuni si protectie a navigatiei aeriene si asigurare logistica a zborului; compartimente administrative ( financiar – contabil, management resurse umane si pregatire de lupta, documente clasificate, securitate) si de logistica. Aceasta structura s-a modificat in anii urmatori.

In perioada 01 ianuarie 2002 – 20 iunie 2005 functia de sef centru a fost asigurata de comandor inginer Nicolae Constantin. Functia de loctiitor stiintific era asigurata de locotenent comandor inginer Dumitru Dragomir. locotenent comandor Aurelian Cojocaru conducea compartimentul piloti testare, din care mai faceau parte pilotii de incercare: capitan-comandorii Matei Petre, Predescu Marius, Vardol Daniel si capitan Ionut Arghiropol. La infiintarea Sectiei asigurare zbor, seful sectiei a fost numit capitan comandor Vardol Daniel. Functia de sef laborator pregatire a aeronavelor si cercetari stiintifice era asigurata de inginer Constantin Stancu – cercetator principal unu si ulterior de locotenent comandor ing. Constantin Nuta, functia de sef laborator cercetari stiintifice si pregatire misiuni era indeplinita de inginer Eugen Dumitru – cercetator principal unu. Sef compartiment financiar-contabil era economist Florentina Tanasescu, iar seful compartimentului management resurse umane si pregatire de lupta era capitan Marius Iordache. Din personalul de cercetare si pregatire a aeronavelor pentru zbor amintesc pe urmatorii: ing. Constantin Stancu, ing. Eugen Dumitru, ing. Marin Firanescu, ing. Tiberiu Guran, ing. Marian Calin, ing. Ion Tiu, ing. Emilian Alexandrescu, ing. Dragos Sandu, ing. Florian Bazacliu , ing. Ciprian-Geo Tanasescu.

Activitatea de Testare si Evaluare (T&E) identifica zonele de risc in procesul de achizitie de tehnica, pentru a le reduce sau elimina si cuprinde :Testarea si Evaluarea de Dezvoltare (TED), Testarea si Evaluarea Operationala (TEO) si Testarea si Evaluarea prin Trageri Reale (TETR).
T&E are la baza Documentul cu Cerintele Operationale (DCO) si se desfasoara pe baza Planului de T&E. Prin procesul de T&E se determina obiectiv conformitatea intre cerintele utilizatorului si performantele produsului oferite de furnizor, in scopul dotarii cu tehnica performanta, luandu-se in considerare si raportul cost-eficienta operationala. Testatorul asigura managementul si executia programelor de T&E, avand competenta de a gestiona cerintele, de a elabora planurile de T&E, de a executa T&E si de a inainta rapoartele de T&E.

Centrul nostru, ca unitate care efectueaza, in principal, TED are personal specializat, suport Hardware (H&W) de sol si ambarcat, precum si pachete Software (S&W) dedicate pentru : intocmirea procedurilor de testare la sol si in zbor pentru fiecare obiectiv prevazut in planul de testare; proiectarea , realizarea si implementarea pe aeronava a sistemelor de instrumentare si masurare; executarea testelor la sol si in zbor; masurarea la sol si in zbor a parametrilor de interes ai aeronavei; achizitia si prelucrarea in timp real sau in postprelucrare a parametrilor; conversia informatiilor inregistrate in marimi fizice si prelucrarea acestora cu proceduri de calcul adevate; redactarea rezultatelor testarii intrun format accesibil utilizatorului.
Centrul dispunea de dotari moderne pentru desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, testare-evaluare si mentenanta: pavilionul tehnico-administrativ, unde se aflau laboratoarele de cercetare aplicativa , compartimentul piloti testare, sectia asigurare zbor si personalul administrativ; hangarul si anexa tehnica , unde stationau aeronavele (IAR-99 nr. 7003 si 718, 719 – detasat de la SMFA, un Iak-52 si un IAR-93 MB – in conservare), si se aflau echipamentele si dispozitivele pentru efectuarea incercarilor si lucrarilor de mentenanta si pregatire pentru zbor la aeronave; turnul pentru executarea filmarilor (cu cineteodolitul); parcul de tehnica, dotat cu autospeciale de deservire a zborului si mijloace auto de transport; depozite/magazii de materiale ( CL, material tehnice si altele). Pentru incercari la sol si in zbor unitatea dispunea de sisteme numerice si analogice de sol si ambarcate pentru achizitia datelor, traductori, adaptori si amplificatoare performante specifice masurarilor aeromecanice de aviatie, camere video ambarcabile, camere rapide de filmare si echipament de redare, cartele de achizitie conectate la calculatoare PC, soft specializat pentru exploatarea informatiilor inregistrate la bord, echipament de sol si ambarcat pentru codarea / decodarea informatiilor, statia sol de teletransmisie cu prelucrarea in timp real / postprelucrare a parametrilor urmariti, cineteodolit pentru filmarea aeronavelor la decolare si aterizare, echipamente specializate pentru briefing-ul si debriefing-ul zborurilor, truse electronice pentru determinari gravimetrice la aeronave, aparatura pentru etalonarea traductorilor si verificarea metrologica a mijloacelor de masurare, reteaua de calculatoare, inclusiv cu S/W licentiate.

In aceasta perioada, in atentia conducerii unitatii au stat, in principal, urmatoarele obiective si sarcini:

 1. Mentinerea Centrului ca unitate miltara cu profil de cercetare-dezvoltare si testare-evaluare, in contextul restructurarii armatei pentru aderarea Romaniei la NATO, cand si unitatile de aviatie de pe platforma de aviatie Craiova : Centrul de Pregatire Operationala Avansata si Incercari in Zbor (C.P.O.A.I.Z.) – unitate de zbor si Centrul 322 Mentenanta Aviatie au fost desfiintate, prima in 2003, iar a doua in 2004. SMFA a dispus in 2003 integrarea unei grupe de mentenanta pentru asigurarea zborului unitatii noastre Centrului 322 Mentenanta Aeronave, dar si aceasta grupa a fost desfiintata la sfarsitul anului 2004. Pentru desfasurarea activitatii de zbor, Centrul beneficiase, in baza unui protocol incheiat cu SMFA, de cateva forme de asigurare a zborului: asigurarea de navigatie, asigurarea de transmisiuni si protectia navigatiei aeriene si asigurarea meteorologica de la C.P.O.A.I. Z. In acest context nefavorabil, Centrul trebuia sa-si mareasca prerogativele prin crearea unei structuri proprii de asigurare a zborului care sa permita facilitarea derularii programelor de aviatie. Modificarea , mai ales prin marire a statului de organizare al Centrului parea o utopie. Conducerea Centrului a reusit sa obtina sprijinul conducerii Departamentului pentru Armamente : Gheorghe Matache – secretar de stat si loctiitorul acestuia – general de flotilla aeriana dr. ing. Ion – Eftimie Sandu si sefului SMFA – general locotenent Gheorghe Catrina pentru includerea in statul de organizare al Centrului a Sectiei de asigurare a zborului, obtinand aprobarea ministrului apararii nationale. Incepand cu anul 2005, prin infiintarea Sectiei de asigurare a zborului – Centrul a desfasurat autonom activitate de zbor pe aerodromul Craiova. Mentionez ca au existat amenintari de la responsabilul cu restructurarea armatei din S.M.G. ca unitatea noastra va fi desfiintata, mai ales ca au fost desfiintate unitati de aviatie mari;
 2. Proiectarea si implementarea Sistemului de management al calitatii in Centru , conform cu cerintele standardului SREN ISO-9001:2001 si certificarea acestuia de catre OMCAS. Un colectiv condus de seful centrului a intocmit toate documentele sistemului de management al calitatii ( manualul calitatii, procedurile functie de sistem, procedurile si instructiunile de lucru, apoi s-a procedat la implementarea acestor documente in toate activitatile centrului si pregatirea pentru certificare /autorizare , obtinandu-se autorizatia pentru sistem;
 3. Indeplinirea atributiilor ca ordonator tertiar de credite pentru asigurarea functionarii in ansamblu a unitatii, asigurarea completa a fondurilor necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare si testare – evaluare din planurile anuale;
 4. Organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de testare la sol, de pregatire pentru zborurile de incercare a avioanelor conform programelor de incercari , cu reducerea pe cat posibil a riscurilor ce pot aparea in astfel de situatii. In perioada de referinta nu au fost accidente de zbor sau
  catastrofe aeriene;
 5. Managementul si executia activitatilor de cercetare stiintifica si testare- evaluare repartizate unitatii din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare pentru tehnica si tehnologii militare si programelor nationale de cercetare, dezvoltare si inovare (RELANSIN si AEROSPATIAL- competitie de proiecte sub egida Ministerului Educatiei si Cercetarii). Unul din cele mai importante programe de testare si evaluare de dezvoltare (TED) desfasurate in perioada analizata a fost “Testarea si evaluarea avionului IAR-99 Soim in configuratiile L.I.T. (Lead In Trainer – Scoala si antrenament avansat) si C.A.S. (Close Air Support – Sprijin aerian nemijlocit)”.
  In configuratia LIT s-au efectuat teste la sol si in zbor, gradual, cu fiecare din urmatoarele acrosaje: rezervoare suplimentare 2×225 l (pe pilonii interiori); bombe de 100 kg si 250 kg; bombe MK-82; container tun GS-23L; rachete R-60, R-13 M/R-35, Python III (utilizand piloni bistandard).
  In configuratia CAS s-au efectuat teste la sol si in zbor , gradual, cu fiecare din urmatoarele acrosaje: lansatoare de PRND (pe cei 4 piloni); munitii autodirijate LGB si OPHER; lansatoare triple de bombe 3×50 kg si 2×100 kg + 1×50 kg; container ECM (contramasuri electronice pentru bruiaj activ / orbire radioelectronica); container Laser LDP-FLIR ( iluminare laser si vizualizare in specrul infrarosu), sistem de lansare si dispersare tinte false -CHAFF & FLARE- pentru devierea rachetelor inamice (dotate cu capete de dirijare pe fascicul de radiolocatie sau in infrarosu), container foto pentru misiuni de recunoastere.
  Acest program de testare-evaluare de dezvoltare, fiind destul de complex, s-a divizat in doua programe : Programul LIT si Programul CAS. Director de program pentru IAR-99 Soim a fost capitan comandor ing. Dragos Carciga din Departamentul pentru Armamente.

Certificarea aeronavei IAR-99 Soim in cele doua configuratii : LIT si CAS a presupus parcurgerea unui program complex de probe la sol si in zbor, pentru a putea determina domeniul de utilizare a armamentului si munitiilor de bord acrosate. Cele doua programe au cuprins insumat 67 obiective de testare, realizandu-se 220 zboruri / 212,5 ore zbor. Zborurile de incercare s-au executat cu avioanele IAR-99 Soim nr. 718 si 719.
Fiecare proba de testare in zbor a fost anterior sustinuta de un program complex de testare la sol, pentru a estima domeniul de zbor.

Probele la sol sub avion se fac pentru fiecare configuratie de inarmare si cuprind, in principal: incercari de vibratii si de masurare a nivelului de solicitare a avionului ; probe mecano-climatice si functionale; teste de compatibilitate pentru verificarea comportamentului componentelor mecanice, electrice si auxiliare (carburant, presurizare , etc.) ale aeronavei cat si ale armamentului de la bord, inclusiv teste de compatibilitate si interferenta electromagnetica; verificarea separarii incarcaturii acrosate in conditii de sol si estimarea anvelopei de lansare. Se trece apoi la stabilirea obiectivelor programului de testare in zbor , dezvoltarea instrumentelor H&W si S&W pentru investigarea in zbor si dezvoltarea procedurilor de prelucrare si analiza a datelor.
Incercarile in zbor se fac pentru definirea domeniului de acrosare, identificandu-se comportamentul configuratiei avion-incarcatura, calitatea zborului acestui sistem, performantele sale, comportamentul materialelor de la bord. Incercarile de separare in zbor se fac in scopul definirii domeniilor de tragere, separarii selective sau largarii de avarie a incarcaturii (pe pozitia inerta). Pentru a obtine traiectoriile relative de separare a incarcaturii in raport cu aeronava , se urmareste separarea prin doua camere care filmeaza din doua unghiuri diferite, iar exploatarea rezultatelor se face pe statia de lucru folosind un program de restituire interactiva a traiectoriei incarcaturii. Pentru siguranta probelor in zbor, la T&E acrosajelor se au in vedere aspectele referitoare la posibilitatea coliziunii aeronava-acrosaj, in primele momente ale separarii acrosajului de aeronava, aparitia unor tensiuni induse in structura la momentul separarii si posibilitatea unor eventuale deplasari necontrolate ale aeronavei. Se va tine cont si de conditiile initiale de zbor ale armei (rachetei), respectandu-se altitudinea de zbor calculata a aeronavei pentru faza de separare.

Probele in zbor se efectueaza pentru fiecare configuratie de inarmare (simetrica si asimetrica) si, in principal, cuprind: determinarea anvelopei de zbor (la limita diagramei de manevra); determinarea performantelor de zbor (inclusiv in zbor acrobatic) si de decolare-aterizare; determinarea calitatilor de zbor (stabilitatea longitudinala si laterala; stabilitatea dinamica se verifica in modurile fugoid, rapid, spiral, in ruliu olandez si ruliu aperiodic); masurarea vibratiilor pentru identificarea eventualelor zone din anvelopa de zbor in care pot aparea valori apropiate ale frecventei de excitatie de cea proprie aeronava-incarcatura ; determinarea anvelopei de lansare / utilizare a incarcaturii acrosate / armamentului montat fix pentru configuratii simetrice si asimetrice.
Pentru testarea in zbor se utilizeaza un sistem ambarcat de achizitie si transmitere a datelor, a carui configuratie se modifica functie de test.
Centru a efectuat incercari in zbor in vederea omologarii diverselor categorii de avioane militare si armament de aviatie, respectand cu strictete prevederile regulamentelor internationale din clasa MIL, AvP 970, AIR 2004 si a standardelor militare nationale;

 1. Efectuarea incercarilor in zbor pentru primul lot de patru avioane IAR-99 “Șoim” cu numerele 719, 720, 721 și 722, incepand cu iulie 2001 pana in anul 2003 cand au fost livrate SMFA;
 2. Inceperea incercarilor in zbor, in anul 2005, a primelor avioane iesite din Avioane SA Craiova, din lotul de 8 avioane IAR-99 Soim, din care trei avioane nou construite cu numerele 723, 724 și 725, iar celelalte cinci urmau să fie avioane IAR-99 “Standard” modernizate la standardul “Șoim”- 709, 711,712, 713 și 717, asa cum prevedea contractul. In anul 2005 s-au executat zborurile de incercare ale avionului IAR-93 Soim nr. 723, acesta fiind livrat in anul urmator. Programul s-a continuat in anii urmatori pentru celelalte avioane.
 3. In anul 2003, Centrul a executat programul de trecere pe avionul IAR-99 Soim a personalului navigant si tehnic din Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene “Aurel Vlaicu” Boboc. In primavara anului 2004 avioanele IAR-99 Soim, nou fabricate, au fost transportate la Boboc incepand astfel, instruirea in zbor a celorlalti piloti si a elevilor pe aceasta aeronava;
 4. Tot in anul 2003, s-a efectuat in Centru atestarea in calitate de instructori pe avionul IAR- 99 Soim a trei piloti de la SMFA : comandor Florea Draghici, locotenentii comandori Adrian Crisan si Niculin Neagoe;
 5. In anul 2003 s-a trecut, in colaborare cu firma ELBIT din Israel si Aerostar SA Bacau, la integrarea rachetelor franceze Aer-Aer pe avionul modernizat MIG-21 Lancer, tragerile reale s-au facut in poligonul de la Capul Midia.
 6. Participarea pilotilor de incercare si cercetatorilor stiintifici cu lucrari de cercetare stiintifica si alte rezultate ale activitatii de cercetare-inovare,dupa caz, la simpozioane, sesiuni de comunicari stiintifice, workshop-uri, expozitii de tehnica militara, mitinguri aeriene, demonstratii aeriene organizate sau aprobate, dupa caz, de catre Departamentul pentru Armamente, A.C.T.T.M. , Academia Tehnica Militara si entitati aeronautice;
 7. Organizarea si desfasurarea, la 16 decembrie 2004, a celei de-a XXX-a aniversari de la infiintarea Centrului de Incercari in Zbor, sub patronajul Departamentului pentru Armamente. Cei prezenti au participat la o comunicare stiintifica de prezentare a unitatii, la vizitarea unei expozitii aniversare si la un cocktail;
 8. In anul 2003 , a avut loc vizita de documentare in unitate a unei delegatii militare din Turcia , interesata sa infiinteze si in Turcia un centru de cercetari si incercari in zbor , acolo existand la acea data doar o sectie de cercetare stiintifica pentru aviatie. In urma discutiilor purtate cu reprezentantii centrului nostru a rezultat interesul delegatiei pentru infiintarea unui centru de incercari in zbor asemanator cu al nostru, ceea ce peste cativa ani, chiar s-a realizat;
 9. Vizitarea, in anul 2003, a unitatii de catre profesori din catedra de management a Academiei Tehnice Militare (ATM) pentru a vedea managementul activitatilor de cercetare si testare evaluare si modul de comunicare cu compartimentele functionale, tinand cont ca in anul 2002 seful centrului a urmat la ATM cursul unic de conducere pentru ofiteri ingineri.
 10. Executarea unor zboruri demonstrative de Zilele Municipiului Craiova 22-27 octombrie 2004 si pentru absolventii Colegiului National de Aparare, promotia 2003. Centrul a avut preocupari si privind :
 • dezvoltarea si aplicarea metodelor de modelare si simulare in activitatile de testare si evaluare;
 • perfectionarea mijloacelor Hard-Ware si Soft-Ware destinate pregatirii si analizei misiunilor aeronavelor din dotarea SMFA;
 • perfectionarea mijloacelor de prelucrare in timp real a informatiei in scopul dezvoltarii metodelor de testare;
 • dezvoltarea si aplicarea metodelor de monitorizare si predictive a sigurantei in functionarea produselor de aviatie;
 • elaborarea programelor de acceptanta pentru diverse produse de aviatie;
 • abordarea unor proiecte din cadrul Programului Defence Against Terorists (DAT);
 • colaborarea cu institute, centre de cercetare-dezvoltare, institutii de invatamant superior si agenti economici in domeniul cercetari stiintifice si testarii-evaluarii produselor aeronautice. Centrul de Cercetari si Incercari in Zbor Craiova – institutie unicat in Romania prin domeniul specific al incercarilor in zbor – functioneaza si astazi, intr-o noua structura organizatorica, sub conducerea comandorului av. Ionut Arghiropol.

Comandor (ret) inginer Nicolae Constantin – membru ARPIA Bucuresti-Otopeni

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s